Fler kurser för utländska akademiker

Många invandrade akademiker har svårt att få jobb trots efterfrågan på arbetskraft. Nu får universitet och högskolor i uppdrag att starta kompletterande utbildningar för nyanlända.(TT)
Publicerad 6 oktober 2016

Det ska bli möjligt för alla med utländsk examen, som under senare tid kommit till Sverige, att få gå kompletterande utbildning vid en svensk högskola. Regeringen ger 19 högre lärosäten uppdraget att anordna särskilda, kompletterande kurser åt nyligen invandrade med högskoleexamen.

””

Under sommaren gav regeringen några universitet i uppdrag att starta kompletterande utbildningar för läkare, apotekare, receptarier och tandläkare. Nu anslås mer pengar till utbildningarna och fler högskolor får uppdraget.

Fler yrken inkluderas också. Den här gången gäller det även arkitekter, barnmorskor, biomedicinska analytiker, ekonomer, sjukgymnaster, ingenjörer, psykologer, sjuksköterskor, socionomer och systemvetare.

Kurserna ska motsvara högst två års heltidsstudier.

””

Hur många som kommer att gå utbildningarna är för tidigt att säga, men regeringskansliet bedömer att det kan handla om alltifrån 30 till 500 platser per kurs och utbildning.

TT