Fler barn - långsammare åldrande

Att ha många barn kanske kan tänkas vara något som ger gråa hår i förtid. Men ny forskning visar att det kan vara tvärt om - kvinnor med flera barn åldras långsammare.(TT)
Publicerad 11 januari 2016

Att ha många barn kanske kan tänkas vara något som ger gråa hår i förtid. Men ny forskning visar att det kan vara tvärt om - kvinnor med flera barn åldras långsammare.

Forskare vid kanadensiska Simon Frasier University har gjort en studie av 75 kvinnor i Guatemala, där man jämfört hur många barn de har med hur långa deras telomerer var vid två olika tillfällen i livet. Telomerer är ytterändarna på våra kromosomer som förkortas vid varje celldelning. Längden på dem ger en indikation på cellernas åldrande.

Det visade sig att de kvinnor som fött fler barn åldrades långsammare än de som hade färre barn. I och med att de varit gravida fler gånger har de också fått mer av hormonet östrogen, som skyddar mot förkortning av telomererna, tror forskarna. En annan teori de lyfter fram är att det har med sociala faktorer att göra - de med fler barn får ofta mer stöd från släktingar och vänner.

Studien publiceras i tidskriften Plos One.

TT