KD säger nej till kommunmiljarderna

Kristdemokraterna vill sänka skatten på arbete med över 15 miljarder kronor, införa ett nytt slags vårdnadsbidrag och satsa mer på vård och omsorg i sin budgetmotion för 2017. Förslagen finansieras bland annat med ett nej till regeringens tio miljarder kronor till kommunerna.(TT)
Publicerad 3 oktober 2016
””

KD:s budgetmotion fokuserar på lägre trösklar och bättre integration för fler jobb, bättre vård och omsorg, ökad valfrihet för familjer, förstärkt polis och bättre politik för äldre. Den föreslagna budgeten är i balans redan nästa år.

Överger vårdnadsbidraget

Inom familjepolitiken överger KD vårdnadsbidraget och väljer i stället att bygga ut barnomsorgspengen så att föräldrar ska få 6 000 kronor i månaden för vård av eget barn i hemmet för barn upp till tre år. Bostadsbidraget för barnfamiljer höjs och pensionsrätten för barnår utökas. Föräldraförsäkringen ska vara helt fri från kvotering.

””

På skattesidan föreslås ett dubbelt jobbskatteavdrag för personer upp till 25 år och för personer långt från arbetsmarknaden och nyanlända. Jobbskatteavdraget ska också vara dubbelt för personer som jobbar från 64 år.

Sänkt pensionärsskatt

Föräldrar som arbetar får ett avdrag på 500 kronor per månad. Jobbskatteavdraget för höga inkomster återställs liksom skiktgränsen för statlig skatt. Pensionärskatten sänks med 200 kronor för pensioner upp till 14 000 kronor.

Svensk polis får ett "krispaket" som ska ge 2 000 fler poliser till 2020, 500 fler civilanställda, återinförd beredskapspolis och en fördubbling av polisens internationella insatsstyrka.

Skatt på kläder

På finansieringssidan säger KD nej till regeringens tio miljarder till kommunerna för de kommande fyra åren. I stället föreslås bland annat riktade satsningar inom äldreomsorgen, återställd kömiljard, förstärkt förlossningsvård och ett förstatligande av sjukvården.

Andra finansieringar är en ny skatt på icke-återvinningsbara textilier som ska ge 1 miljard kronor per år. Det kommer att innebära dyrare kläder. En finansskatt på två procent ska också ge drygt en miljard om året. KD säger också nej till regeringens förslag om kostnadsfri sjukvård för 85+ och nej till gratis tandvård för unga.

Pengar spars också på avveckling av en rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder och arbetsmarknadsutbildningar. I stället vill KD satsa på yrkesvux.

TT