Elitidrott i gymnasieskolan krockar med lagen

Vilka ska betala för hästen? Eller för skidorna och träningslägren? Frågan har blivit högaktuell för idrottsgymnasierna sedan en utbildning lagts på is och en annan hamnat i farozonen. Elitsatsningarnas upplägg bryter nämligen mot skollagen.(TT)
Publicerad 10 mars 2019

Det är två nationella idrottsutbildningar (NIU) i ridsport, för elitsatsande ungdomar, som efter kritik från Skolinspektionen har hamnat i ett ovisst läge. Utbildningarna bygger nämligen på att eleverna har en egen häst som håller tävlingsklass. Men att kräva egen häst innebär att utbildningen inte är kostnadsfri, vilket den måste vara enligt skollagen.

Kritiken har fått till följd att Berga naturbruksgymnasium i Haninge kommun inte tar emot nybörjarelever till elitryttarutbildningen nästa år. De skolhästar Berga har håller inte elitklass, och pengar till att köpa sådana finns inte.

””

Stall och foder

Skolinspektionen har tagit kravet på avgiftsfrihet ett steg till: elever som trots allt väljer att ta med sin häst till skolan kan inte krävas på skolans omkostnader för hästen. Det är Vretagymnasiet i Linköpings kommun som fått det beskedet. Hittills har skolan tagit 2 900 kronor per månad och häst för stallplats och foder.

””

"Ett jättedilemma"

Fallen Berga och Vreta har åter väckt frågan hur andra idrottsutbildningar ska klara sig om skolorna ska stå för all utrustning till alla elever, liksom träningsläger.

I de alpina grenarna är träningsperioder utomlands nödvändiga för att nå internationell elitnivå. Pengar för alla omkostnader finns varken hos skolorna och kommunerna eller förbundet, förklarar Katarina Fahlén, Svenska skidförbundets ansvariga för idrottsutbildningarna inom alpint och längd.

””

Tidigare fall

I vilken utsträckning idrottsgymnasierna förutsätter att eleverna inte kommer tomhänta är okänt. Skolinspektionen har inte dykt ned i frågan. Men under de senaste åren har åtminstone fyra andra gymnasieskolor fått kritik. Tre fall gällde också tillgång till egen häst medan det fjärde gällde betalning av alpina träningsläger utomlands.

Skolverket föreslog redan för ett år sedan att regeringen skulle låta utreda specialregler för idrottsgymnasierna vad gäller avgiftsfriheten. "Elitidrottaren ska inte tvingas välja mellan utbildning och elitidrottssatsning", skrev myndigheten efter samråd med Riksidrottsförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting.

””

Känslig fråga

Men någon utredning har inte tillsatts och nyligen fick utbildningsminister Anna Ekström (S) frågan vad regeringen gör. Maria Stockhaus (M), ledamot i utbildningsutskottet, varnade för att bestämmelserna om avgiftsfrihet leder till att nästan inga idrottsutbildningar blir kvar.

””

Vretagymnasiet har frågat utbildningsdepartementet hur skolan ska göra. Men Anna Ekström kan inte ge några råd och har heller inga besked om det blir en utredning.

””

Samtidigt understryker hon att det ska vara möjligt att kombinera studier och idrott.

””

TT