Efterlyser insatser mot våldsbrott

Våldsbrotten bland återfallsförbrytare skulle kunna minskas i Sverige, skriver bland andra Henrik Anckarsäter, professor i rättspsykiatri, på DN Debatt.(TT)
Publicerad 3 januari 2016

Våldsbrotten bland återfallsförbrytare skulle kunna minskas i Sverige, skriver bland andra Henrik Anckarsäter, professor i rättspsykiatri, på DN Debatt.

Författarna efterlyser minskade möjligheter till så kallad straffrabatt, då personer som begått flera brott får kortare påföljd än för samtliga sammanvägda brott.

Dessutom föreslår de införandet av jourdomstolar för unga brottslingar och för förbrytare som begår brott i samband med pågående ärenden.

TT