Efterfrågat yrke får utbildningar

Den akuta lärarbristen i landet ska delvis lösas med lärarassistenter. På kort tid har de blivit en efterfrågad grupp och redan nu har flera utbildningar till yrket startat. Men vad en lärarassistent ska kunna är fortfarande diffust.(TT)
Publicerad 9 oktober 2016

För bara något år sedan nämndes inte lärarassistenter i skoldebatten. Men när ingen ser en ände på lärarbristen, och de befintliga lärarna måste användas smartast möjligt, har lärarassistenter lyfts fram som en nyckelgrupp av både fack och politiker.

Ett okänt antal skolor har redan rekryterat. Av platsannonser framgår att vissa vill ha hjälp med kopiering och beställningar, andra vill att lärarassistenterna ska arbeta nära eleverna och kunna rycka in som lärarvikarie. Behoven skiftar alltså. De båda lärarfacken, som var först ut med att lansera den nya yrkesgruppen, har tryckt på att lärarna främst behöver administrativ avlastning.

Först ut

Några folkhögskolor har fångat upp intresset och rullat igång var sin utbildning. Östra Grevie folkhögskola i södra Skåne är en av dem.

””

Skolan har nu 23 elever som under två terminer utbildas i bland annat socialpsykologi och konflikthantering, för att kunna fungera som stöd både i klassrum och på skolgård.

På fötterna

Heléne Bramell, 45-årig civilingenjör från Anderslöv, är en av de blivande lärarassistenterna. Efter många år i IT-branschen kände hon att det var dags att byta miljö.

””

Flera av hennes bekanta har frågat varför hon lägger ett år på utbildning när det inte finns några formella kunskapskrav på en lärarassistent.

””

Pilotkommun

Även folkhögskolorna i Munka Ljungby och Storuman har börjat utbilda lärarassistenter. Och fler utbildningar planeras. Två företag, i Botkyrka och Linköping, har ansökt om att få starta utbildningar inom yrkeshögskolans ram.

Om det blir ja kommer Stockholms stad att ta emot studenter på praktik.

””

Tanken på en nationell utbildning till lärarassistent har väckts. Förslaget lades fram till regeringen i en utredning i våras och regeringen inväntar nu reaktionerna i remissvaren.

””

Hon betonar att det finns inga som helst hinder för att skolor anställer lärarassistenter utifrån sina behov.

””

TT