Dragkamp kan uppstå i storlän

Stora förändringar väntar vissa kommuner om Sverige delas in i storregioner. Det kan bli en kamp om statliga myndigheter och resurser. När tiden för att yttra sig över förslaget på nya storregioner gick ut, hade över hundra remissvar skickats in. Många fler väntas komma.(TT)
Publicerad 6 oktober 2016

När tiden för att yttra sig över förslaget på nya storregioner gick ut, hade över hundra remissvar skickats in. Många fler väntas komma.

Enligt förslaget från den så kallade indelningskommittén bör Sveriges län och landsting slås samman i sex storregioner. De flesta kommuner och landsting är positiva och ser bättre möjligheter till regional utveckling. Men i remissvaren finns även oro.

Det är till exempel oklart vad konsekvenserna blir för kommuner som förlorar sin status som residensstad. I residensstäderna finns länsstyrelsen och landshövdingen, samt oftast landstingens centrala förvaltning. Södermanlands landsting skriver att det skulle innebära stora förändringar för Nyköping och efterlyser "kompensatoriska åtgärder" från staten.

Långa avstånd

Det föreslagna Svealands län skulle omfatta 1 756 000 invånare och 64 kommuner, bland annat Söderhamn i Gävleborg. Kommunen understryker att det måste gå att åka kollektivtrafik till den nya residensstaden från storregionens alla delar.

Karlstads kommun skriver att det är viktigt att bevara Karlstads roll när Värmland slås ihop med Västra Götaland, där Göteborg är residensstad. Man betonar också att Värmland måste bli en jämbördig del i Västra Götalands län. Säffle tycker att den nya storregionen bör heta Västra Sveriges län så att även värmlänningar känner sig delaktiga. Hudiksvall påpekar att norrlänningarna skulle känna sig mer hemma i en storregion som heter region Mitt än i Svealands län.

Flera kommuner och landsting pekar på att statliga myndigheter måste spridas på flera orter och man ser en stor fördel i att myndigheterna organiserar sig efter storregionernas gränser. Storumans kommun tycker att det är viktigt att det finns regional närvaro inte bara i gamla residensstäder.

Mer pengar

Luleå skriver att de långa resvägarna i storregion Norrland medför stora kostnader och att regeringen bör överväga extra medel för att säkerställa regionens infrastruktur. Östersund, som gärna vill förbli residensstad, understryker att en förutsättning för att storregionen ska fungera bra är rejäla statliga satsningar på infrastruktur.

Det finns också en oro för att avståndet mellan väljare och landstingspolitiker ökar i storregionerna. Mora skriver att ett antal kommuner sannolikt helt kommer att sakna representation i regionfullmäktige

Kronobergs landsting och Region Halland är kritiska till storregioner. Kronoberg varnar för att redan svaga områden riskerar att bli ännu svagare i storregioner.

TT