DO granskar arbetet mot trakasserier

Landets kommuner och landsting sysselsätter över en miljon människor. Nu ska Diskrimineringsombudsmannen granska hur de stora arbetsgivarna arbetar mot bland annat sexuella trakasserier.(TT)
Publicerad 7 november 2017

Landets kommuner och landsting sysselsätter över en miljon människor. Nu ska Diskrimineringsombudsmannen granska hur de stora arbetsgivarna arbetar mot bland annat sexuella trakasserier.

Som offentliga arbetsgivare har kommuner och landsting en särskilt viktig roll när det gäller att förebygga diskriminering, enligt Peter Wråke, chef för rättsenheten arbetsliv på DO.

””

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare ha rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Det handlar inte bara om ansvar för att utreda och stoppa trakasserier, utan även om att arbeta förebyggande för att förhindra att trakasserier uppstår över huvud taget.

TT