Dåd kräver säkrare polishus - miljoner satsas

Sprängdåd mot polisen ger ökat fokus på säkerheten vid polisens lokaler. Nästan 200 miljoner kronor satsas i år på säkerhetshöjande åtgärder inom polisen. Men det räcker inte för att prioritera alla önskade projekt.(TT)
Publicerad 3 februari 2018
””

Väntelistan är lång. Runt 150 större projekt och "jättemånga" mindre har man inte resurser till i nuläget, berättar lokalförsörjningschefen. Årets satsning beskrivs samtidigt som betydligt större jämfört med åren efter polisens stora omorganisation.

””

Att hitta en balansgång mellan tillgänglighet och säkerhet är viktigt, förklarar han.

””

Önskemål prioriteras

Medarbetarnas arbetsmiljö och säkerhet är samtidigt viktiga faktorer när polisen ska prioritera bland hundratals önskemål från polisregionerna. Projekt som kostar minst en miljon kronor räknas som stora, annars klassas projekten som små.

””

Malmöpolisen önskar sig en ny polisstation, som kan ersätta den på Sallerupsvägen. Utanför polishuset exploderade en polisbil strax före nyår.

””

Flera dåd

Entrén till Rättscentrum i Malmö sprängdes bort för några år sedan, och häromveckan kastades någon form av sprängladdning in på parkeringsplatsen vid polishuset i Rosengård.

””

Han ser helst att polisstationen på Sallerupsvägen ersätts med något helt nytt.

””
””

Tillgänglighet viktigt

Polismästaren värnar också allmänhetens tillgänglighet, men påpekar att det numera är en avgränsad del av polisbyggnaden som allmänheten vistas i.

””

Avgränsningar minskar riskerna för angrepp, konstaterar han.

””

Inkastningsskydd vid polisstationen i Rosengård skulle kunna vara en åtgärd för att minska risken för ännu en inkastad sprängladdning.

””

TT