Annons

Chef attesterade makens utlägg

På statliga E-legitimationsnämnden anlitades kanslichefens make för ett uppdrag, skriver DN. Chefen fick därmed attestera makens utlägg, vilket inte är lämpligt enligt näringsdepartementet.(TT)
Publicerad 2 oktober 2014

På statliga E-legitimationsnämnden anlitades kanslichefens make för att analysera förslag kring ett pågående EU-arbete. Det innebar att kanslichefen Eva Ekenberg bland annat fick attestera övertidsersättning, traktamente och resekostnader åt maken.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons