C går till val på vårdreform

Centern går bland annat till val på att genomföra en vårdreform. Målet är att minst 95 procent av patienterna ska få vård i tid enligt vårdgarantin. - Vi ser i dag en orättvis och ojämlik fördelning i Sverige vad gäller vårdköer, säger Centerledaren Annie Lööf.(TT)
Publicerad 2 februari 2018
””

Enligt en rapport från Centern får till exempel 93 procent av patienterna i Halland vård i tid enligt vårdgarantin, medan siffran är drygt 60 procent i Norrbotten.

På frågan varför C inte siktar på hundra procent uppger Lööf att 95 procent är ett mer realistiskt och samtidigt ett ansvarsfullt mål.

Skärpa garantin

Den nationella vårdgarantin innebär i dag att man ska få träffa en läkare inom sju dagar och få specialistvård, till exempel operation, inom 90 dagar. Centern vill dock skärpa garantin så att man har rätt att träffa läkare inom tre dagar.

För att nå dit vill C återinföra den förra Alliansregeringens kömiljard i en något modifierad version. Kömiljarden innebär en ekonomisk belöning för de landsting som lyckas korta köerna. Den avskaffades av den rödgröna regeringen, bland annat med argumentet att kömiljarden missgynnade dem med stora vårdbehov. I stället införde regeringen "patientmiljarden" med pengar för bland annat ökade öppentider i primärvården.

Enligt Lööf behövs fler åtgärder än att återinföra kömiljarden för att klara 95 procentsmålet, bland annat mer resurser till vården.

"En ren skandal"

I samband med Centerns kommundagar vid Arlanda flygplats lanserades också ett förslag på ett "nationellt sjuksköterskelyft". Partiet vill avsätta 600 miljoner kronor årligen för att fler sjuksköterskor än i dag ska kunna specialistutbilda sig med full lön.

Lööf tycker att det är "en ren skandal" att samma villkor för specialistutbildning inte gäller för sjuksköterskor som för läkare.

På Vårdförbundet är man tveksam till förslagets effekter.

””

Vill ge bonus

Ett annat C-förslag är att nyutexaminerade sjuksköterskor ska få en bonus på 60 000 kronor efter att de jobbat fem år i yrket. Centern vill också skapa en tydligare karriärstege där det ska löna sig mer att vidareutbilda sig.

Centern vill även se en primärvårdsreform med målet att dubbla andelen av befolkning som i dag har en fast läkarkontakt. Partiet pekar på att många vårdcentraler, särskilt på landsbygden, tvingas hyra in dyra stafettläkare, som inte stannar någon längre tid.

I dag har, enligt C, drygt 40 procent av befolkningen en fast läkarkontakt.

Lööf uppger att det i dag saknas 1 400 läkare i primärvården. För att avhjälpa den bristen vill C att det ska bli enklare för läkare att starta egna mottagningar.. Partiet tycker att det ska räcka med en läkarlegitimation för att få starta en mottagning med eget patientansvar.

TT