Annons

Systembrister och trötthet bakom bussolycka

Trötthet hos chauffören låg sannolikt bakom den svåra bussolyckan utanför Sveg i fjol, enligt haverikommissionen. Men kommissionen pekar också ut en rad systembrister i synen på nattliga körningar.(TT)
Publicerad 8 mars 2018

Bussen, med skolelever från Skene i Västergötland, körde av vägen strax söder om Sveg på morgonen den 2 april förra året. Tre elever omkom och flera andra skadades allvarligt.

Enligt Statens haverikommission fanns inga brister på vägbanan eller bussen. Däremot var föraren enligt utredningen troligtvis "påverkad av trötthet på en nivå som innebar stor risk för insomning".

Annons

Avsikten med slutrapporten är dock inte att peka ut chauffören, enligt utredningens ordförande Helene Arango Magnusson.

””
””

Kort varsel

Den direkta orsaken till avkörningen är inte klarlagd. Det går inte heller att dra slutsatsen att busschauffören faktiskt somnat. Däremot anser kommissionen att förarens nedsatta vaksamhet är "en sannolik förklaring till avkörningen".

””
””

Riskerar åtal

Busschauffören är sedan tidigare skäligen misstänkt för vållande till annans död. Ett beslut om åtal kan komma inom ett par veckor.

””

Att olyckan i fjol blev så pass allvarlig har flera orsaker, enligt haverikommissionen. Hastighetsgränsen på sträckan, 100 kilometer i timmen, var förhållandevis högt satt. Men framför allt hade bara en tredjedel av passagerarna spänt fast sig.

Med anledningen av bland annat Svegolyckan har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över bältesanvändningen på bussar. Haverikommissionen lyfter fram tekniska lösningar som exempelvis bältespåminnare som en tänkbar åtgärd. Kommissionen föreslår därutöver att regeringen ska utreda sidokrockkuddar eller krockgardiner på bussar.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons