Brist på boplatser fortsatt akut

Antalet asylsökande i Sverige minskar men situationen kommer att fortsätta vara akut under 2016. Det största problemet är fortfarande bristen på bostäder. De senaste sju dagarna har 1 529 personer sökt asyl i Sverige, varav 321 är ensamkommande barn, enligt Migrationsverkets senaste siffror.(TT)
Publicerad 8 januari 2016

De senaste sju dagarna har 1 529 personer sökt asyl i Sverige, varav 321 är ensamkommande barn, enligt Migrationsverkets senaste siffror.

Antalet fortsätter minska, men situationen är fortsatt allvarlig, uppger Fredrik Bengtsson, myndighetens presschef.

””

Det kan exempelvis vara skolor, gymnastiksalar och campingplatser. Även om kommunerna lyckas ta fram nya boendeplatser så är kön till dessa mycket lång. På asylboendena runtom i landet bor i dag 11 000 personer som har fått uppehållstillstånd och väntar på en bostad.

””

Alla har dock enligt Migrationsverket fått tak över huvudet, bortsett från ett tjugotal personer under ett dygn i november.

””

TT