Blåljuspersonal undantas från mobilförbud

Blåljuspersonal undantas från det nya förbudet mot att använda handhållen mobil vid körning. Det beslutar regeringen i veckan. - Vi gör en ändring i trafikförordningen som undantar blåljuspersonal, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till TT.(TT)
Publicerad 7 februari 2018
””

Förbudet mot att hålla mobiler eller annan kommunikationsutrustning i handen under körning trädde i kraft den 1 februari. Tidigare var det förbjudet att använda mobilen på ett sätt som tar uppmärksamhet från trafiken, men inte att hålla den i handen.

Den ändring som regeringen beslutar om på torsdagen ska börja gälla från den 12 mars. Undantaget omfattar en bred grupp av så kallad blåljuspersonal, från polis till räddningstjänst och vägtransportledare. Det gäller även läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tjänstemän inom tull, kustbevakning samt kriminalvård vid "brådskande tjänsteutövning". I båda fallen ska undantagen användas endast när omständigheterna kräver det.

Även buss- och åkeribranschen vill undantas. Eneroth lovar inget.

””

TT