Annons

Barnvåldtäktsdom överklagas av riksåklagaren

Hovrätten sänkte straffet till nio års fängelse för en man i Skåne som utsatt en flicka för grova våldtäkter under fem års tid. Nu överklagas domen av riksåklagaren - som vill att det maximala straffet på fängelse i 14 år döms ut.(TT)
Publicerad 11 oktober 2018

Maxstraffet för grov våldtäkt mot barn är fängelse i tio år och vid upprepad brottslighet kan det bli fängelse i ytterligare fyra år. Vid en försiktig bedömning utsattes flickan för våldtäkt vid omkring 100 tillfällen, enligt hovrättsdomen.

"När det som i detta fall är fråga om synnerligen omfattande grov brottslighet där straffvärdet för vardera gärning överstiger minimistraffet måste enligt min uppfattning domstolen vid straffvärdebedömningen kunna komma fram till att brottslighetens svårhet sammantaget är sådan att den förtjänar det maximala straff som kan dömas ut", skriver riksåklagare Petra Lundh i överklagandet.

Annons

Hon framhåller att hovrätternas bedömning av straffvärdet skiljer sig åt när det gäller flerfaldig brottslighet i ärenden om sexualbrott mot barn, och att det saknas tillräcklig vägledning från Högsta domstolen i sådana ärenden.

"Därför vore det värdefullt med ett klargörande från Högsta domstolen hur påföljden ska bestämmas i ärenden av detta slag", skriver Petra Lundh.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons