Ålens väg kartläggs med satellit

Ålens väg mot Sargassohavet är mer komplex än vad forskarna tidigare trott. Vandringen till det mytomspunna lekområdet tar betydligt längre tid än man utgått ifrån och en stor del av ålarna blir uppätna av hajar och valar längs vägen.(TT)
Publicerad 7 oktober 2016

För första gången har forskare med hjälp av datasamlingsmärken och satellitsändare under lång tid och över långa avstånd kunnat kartlägga den europeiska ålens flera hundra mil långa färd över Atlanten.

””

Internationellt samarbete

SLU har ingått i ett internationellt forskningssamarbete där sammanlagt över 700 ålar märktes varav 200 i Sverige. Undersökningsdata visar bland annat att ålarna i snitt avverkar 20 kilometer per dygn och att de under dagen simmar mer än 300 meter djupare än på nätterna.

””

Svenska ålar visade sig ha ett betydligt gynnsammare utgångsläge på vägen ut mot det öppna havet. Fiendeattackerna är betydligt färre på den grunda kontinentalsockeldelen jämfört med ålar som börjar sin vandring i andra delar av Europa.

Längre vandringstid

””

En annan nyhet för forskarna var att vandringen sker över längre tid än man tidigare trott.

””
””

Med den nya teknikens hjälp ser forskarna nu flera intressanta uppföljningar av resultaten.

””

TT