AF: Hög invandring behövs

För att klara finansieringen av skola, vård och omsorg krävs att minst 64 000 personer årligen flyttar till Sverige, beräknar Arbetsförmedlingen i en ny rapport. Orsaken är att vi blir färre i Sverige.(TT)
Publicerad 10 april 2015
För att klara finansieringen av skola, vård och omsorg krävs att minst 64 000 personer årligen flyttar till Sverige, beräknar Arbetsförmedlingen i en ny rapport. Orsaken är att vi blir färre i Sverige. - Det kommer att behövas en högre invandring än vad
För att klara finansieringen av skola, vård och omsorg krävs att minst 64 000 personer årligen flyttar till Sverige, beräknar Arbetsförmedlingen i en ny rapport. Orsaken är att vi blir färre i Sverige. - Det kommer att behövas en högre invandring än vad
””

Utrikes födda har stått för 75 procent av den ökade sysselsättningen de senaste fem åren, enligt Arbetsförmedlingens beräkningar. Fram till 2025 kommer gruppen att stå för hela ökningen.

””

Sysselsättningsgraden bland utrikes födda är lägre: 64 procent jämfört med 79 procent bland inrikes födda. Det är framför allt lågutbildade som har svårt att få jobb, och bara 60 procent av utrikesfödda kvinnor i arbetsför ålder har arbete, jämfört med knappt 69 procent av männen.

””

Andelen utrikes födda i arbete har ökat med 2,4 procentenheter på nio år, och förhoppningen är att trenden ska fortsätta.

TT