Annons

3D-teknik ska hjälpa militären med underhåll

Vid den stora Natoövningen i Norge testas det senaste inom militärt underhåll - bland annat tillverkning av avancerade reservdelar ute i fält med hjälp av modern 3D-teknik. Att få fram rätt prylar till rätt plats i rätt tid har varit ett dödligt avgörande problem för arméer genom flera årtusenden.(TT)
Publicerad 9 november 2018
””

Alla erfarna militärer vet, att det enda du vet om framtiden är att du ingenting vet. Oavsett hur väl du har planerat för skarpa lägen så faller personal ifrån och terrängen, vädret och motståndaren trasslar till det - och inte minst går materielen sönder. Därför är förmågan till snabb anpassningsförmåga, uppfinningsrikedom - och alternativ materieltillgång - av direkt dödlig vikt för förbandet.

Ut i fält igen

Annons

Ända tillbaka i forntiden har arméer haft egna smeder med sig för att hålla grejerna igång - och tillverka nya. Men för dagens materiel räcker det inte med hammare och städ. Oftast krävs invecklade industriella framställningsprocesser. Om delarna ens tillverkas längre sker det oftast långt borta - vilket ger långa och potentiellt farliga transportvägar, tidsförluster och begränsad militär slagkraft när utrustningen står obrukbar.

Men med datorisering, nya material och hypermodern 3D-teknik är de militära smederna på väg tillbaka ut i fält igen.

I ett hamnområde nära Trondheim står en mindre container. Den innehåller ingen last som är på väg att fraktas iväg av något fartyg - utan det allra senaste inom militär underhållsteknik.

I slutna avdelningar står datorer och maskiner av olika storlek. Det är en försöksverksamhet med tillverkning baserad på 3D-teknik av allt från delar till handeldvapen till pansarfordon, flygplan och krigsfartyg.

"Kan inte vänta"

Under den enorma Nato-övningen, med 50 000-51 000 militärer från drygt 30 länder, testas olika delar av Natos verksamhet, däribland utvecklingen av just underhållet.

Samuel Margarini ger ett lugn och eftertänksamt intryck. I handen håller han en del av en fläkt till en stridvagn. Det tog 16 timmar att tillverka delen i containern, säger han. Det möjliggörs också av nytänkande kring olika material, bland annat nylonblandningar förstärkta med kolfiber, glasfiber, kevlar eller aluminium.

””

Hela livslängden

Intill honom står Kristin Wille von der Lippe, vice ordförande i det norska företaget Fieldmade. Det har under några år samarbetat med norska försvarsmaktens forskningsinstitut (FFI) för att ta fram den typ av container vi står i. Enligt henne har företaget mer långsiktiga mål med tillverkningen än de som Margarini talar om.

””

På en direkt fråga om inte tillverkarna av originaldelarna luftar invändningar mot piratkopiering i fält svarar Kristin Wille von der Lippe nej.

””
Annons

Viktigt för marinen

Inte minst för marinen kan den nya tekniken få stora följder och på sitt sätt revolutionera underhållet. Att få ut reservdelar till havs är särskilt svårt och betydande delar av ett krigsfartyg upptas därför av verkstads- och reservdelsutrymmen - som med nya underhållslösningar i stället kan användas till fler vapensystem, större utrymmen för besättningen eller att via lägre vikt öka fartygets fart.

Enligt Kristin Wille von der Lippe har Fieldmade tagit fram särskilda lösningar för norska marinens fregatter.

Och enligt henne är företagets lösningar redan ute i fält.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons