Publikflopp för Håkan-utställning

Utställningen "Klubbland" som samlade Håkan Hellströms anteckningar, instrument och scenkostymer lyckades inte locka så många besökare som arrangören hade hoppats på. Målet var att 150 000 besökare skulle ta del av "Klubbland" men endast 54 000 personer kom.(TT)
Publicerad 7 februari 2018

Utställningen "Klubbland" som samlade Håkan Hellströms anteckningar, instrument och scenkostymer lyckades inte locka så många besökare som arrangören hade hoppats på. Målet var att 150 000 besökare skulle ta del av "Klubbland" men endast 54 000 personer kom.

””

Sedan få besökare tagit sig till utställningen valde Liseberg att ta bort entréavgiften. Men det har inte fått några större effekter på resultatet.

Enligt Julia Vasilis handlar det om ungefär 7,5 miljoner kronor på grund av den slopade entréavgiften.

TT