Han tar över Kungliga konsthögskolan

Efter en tids turbulens på Kungliga konsthögskolan i Stockholm, med rektorn Marta Kuzmas avgång som följd, tar nu professorn Peter Geschwind över från och med den 1 augusti.(TT)
Publicerad 9 juli 2016

Efter en tids turbulens på Kungliga konsthögskolan i Stockholm, med rektorn Marta Kuzmas avgång som följd, tar nu professorn Peter Geschwind över från och med den 1 augusti.

Han blir tillförordnad rektor på skolan som under våren utretts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter att en anonym anmälan om "vanstyre" och "kaotisk arbetsmiljö" kommit in.

””

TT