Försvunnen runsten återfunnen

Av en slump hittade arkeologer i Uppsala en runsten som varit borta i 180 år. - Väldigt ovanligt. Årets fynd, säger arkeologer. Stenen, som är runt 1,80 meter hög och 1,35 meter bred, hittades i marken några meter från Hagbys kyrka väster om Uppsala, när en åskledare skulle grävas ner runt byggnaden.(TT)
Publicerad 4 oktober 2016

Stenen, som är runt 1,80 meter hög och 1,35 meter bred, hittades i marken några meter från Hagbys kyrka väster om Uppsala, när en åskledare skulle grävas ner runt byggnaden.

””

Stenen ska vara rest och ursprungligen inristad vid mitten av 1000-talet. Det är känt att stenen på medeltiden användes som tröskel till vapenhuset vid Hagbys kyrka och någon gång på 1600-talet tecknades den av. Den teckningen finns sedan många år i Upplandsmuseets arkiv. När så kyrkan revs på 1830-talet föll stenen i glömska.

"Är försvunnen"

””

Stenen återfanns i vad arkeologerna tror är nästan originalstorlek, även om den har små skador. När runstenen på 1600-talet tecknades av täcktes delar av stenen av fundamenten till portalen till vapenhuset. Då gick det bland annat att se en del utsmyckningar och en inskription "Jarl och ....stenen efter Gerfast, sin fader". Nu ser arkeologerna att det finns fler runor och ornament på stenen.

””

Känd runristare

Stenen är typisk för en runristare vid namn Foot som vid den tiden ristade många stenar med liknande motiv i den delen av Upplandstrakten och även i Stockholm.

””

Hon kan inte minnas när det skedde senast.

Nu ska stenen plockas upp ur schaktet och rengöras. Var den stod när den restes vet ingen exakt, men nu ska den antagligen ställas i närheten av kyrkan där den hittades.

TT