Annons

"En fördjupning av Akademiens kris"

Först Lotta Lotass och Sara Stridsberg - nu Jayne Svenungsson. De yngre kvinnliga ledamöterna fortsätter att lämna Svenska Akademien. - Resultatet blir att Akademien känns mer och mer som förr i tiden, en i huvudsak samling äldre herrar, säger Svenska Dagbladets kulturchef Lisa Irenius.(TT)
Publicerad 7 november 2018

Sedan i våras deltar inte heller Sara Danius i Akademiens arbete, även om hon inte formellt har begärt utträde.

””

Att Svenungsson nu väljer att lämna ser Irenius som ett tecken på att krisen är långtifrån löst och att spänningar finns kvar.

””
Annons

"Lars Norén-middag"

Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, är inne på samma spår.

””
””

"Minst ärelystna"

Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg tycker inte att det är oväntat Jayne Svenungsson nu väljer att lämna sin stol.

””

Linderborg säger att Svenungsson har hållit en låg profil under det senaste årets kriser och konflikter inom Akademien:

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons