Danskt presstöd kräver kulturjournalistik

Kulturjournalistiken krisar, redaktioner krymper. Vem ska lyfta och bevaka det lokala kulturlivet om inte tidningarna längre orkar? Ännu verkar kulturministern inte redo att följa det danska exemplet att kräva kulturbevakning för att ge presstöd.(TT)
Publicerad 3 april 2015

GT:s kulturredaktör fick sparken när Expressen drog in 50 tjänster. Ännu en självständig kulturchef försvann när Sydsvenskans och Helsingborgs Dagblads kulturredaktioner slogs ihop. Arbetarbladet i Gävle förlorar nu en av sina två kulturredaktörer och i flera av landets tidningskoncerner förs diskussioner om hur recensioner och annat material ska delas ännu mer.

Allt detta är konsekvenser av tidningskrisen i stort, men frågan är om kulturmaterialet har samma chans att överleva som nyhetsbevakningen?

””

Naiva tankar

Kultursidorna finns för att de sysslar med de stora frågorna och för att de faktiskt är lästa, skrev Åsa Linderborg nyligen i Aftonbladet. Men hon konstaterade också att de som menar att tidningarna har ett ansvar för kulturen eftersom kulturen har ett värde i sig, har höga alternativt väldigt naiva tankar om den nya kapitalismen.

Göteborgs-Postens tidigare kulturchef, Gabriel Byström, tycker att den debatterande kulturjournalistiken har fortsatt stark ställning men också att tidningarna har svårt att finansiera kvalificerad journalistik.

Efter sin granskning av situationen i Ungern har han blivit varse ett demokratiproblem som han ser tendenser till även i Sverige. I den digitala världensöker vi bekräftelse för de åsikter vi redan har i stället för att utsätta oss för andra.

””

Starkare tillsammans

Koncernen Mittmedias tidningar får från mitten av april en ny och gemensam kulturchef i Gunilla Kindstrand. Tanken är att tidningarnas egna kulturredaktörer ska stå starkare tillsammans men också i större utsträckning samarbeta när det gäller administration och recensioner. "Färre anmälningar men mer kritik", ser hon som ett mål även om redaktörerna även i fortsättningen ska ha sina egna lokala budgetar.

””
””

Danskt krav

I Danmark krävs till skillnad från i Sverige bevakning av "kulturella teman" för att få presstöd. När det danska stödet gjordes om för att par år sedan blev just kulturkravet ifrågasatt berättar Søren F Jensen, jurist vid danska Kulturstyrelsen. Men den politiska majoriteten enades till slut om se kulturbevakningen som grundläggande för den demokratiska förståelsen.

Det håller även kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) med om.

Ändå finns inga krav på just kulturjournalistik i regeringens direktiv till den pågående medieutredningen. I stället efterfrågas "mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning".

Borde kultursidor krävas även för det svenska presstödet?

””

TT