Annons

Brevet till Frostenson räddade Akademien

Resolutionen till Katarina Frostenson räddade Svenska Akademien från fullständig upplösning. Men för att komma vidare krävs en extremt diplomatisk balansgång. Nu har Akademien gett en extern kraft i uppdrag att hålla i utredningen om sekretessbrott. Vad innebär egentligen en resolution?(TT)
Publicerad 12 november 2018

Vad innebär egentligen en resolution? I Svenska Akademiens egen ordlista förklaras det med orden "beslut, samfällt uttalande".

För att göra ett samfällt uttalande måste man vara enig - och det hade den svårt sargade Akademien inte varit under lång tid. Ständige sekreteraren Anders Olsson beskriver situationen innan man till slut kom överens om att skicka skrivelsen till Katarina Frostenson som "ytterst kritisk".

””
Annons

"Massiv majoritet" för

Resolutionen, som enligt Olsson "en massiv majoritet" av ledamöterna ställde sig bakom (tre reserverade sig) innehöll en vädjan, eller en rekommendation till Katarina Frostenson att frivilligt lämna sitt uppdrag som akademiledamot. Frostenson har nära kopplingar till den så kallade kulturprofilen och anklagas för att vid flera tillfällen ha brutit mot sekretessplikten i Akademien.

Tillträdande ledamoten Eric M Runesson, som har fungerat som medlare under den värsta krisen i Akademien, framhåller att uppmaningen till Frostenson att lämna inte betyder att akademiledamöterna har tagit ställning i skuldfrågan. Den går ut på att hon, oavsett om hon är skyldig eller inte, just nu utgör en belastning för Akademien.

””

Rätar ut frågetecknen

Men eftersom Katarina Frostenson hävdar sin oskuld - och inte lämnar frivilligt - måste Akademien gå vidare med en utredning av de påstådda sekretessbrotten, förklarar Eric M Runesson.

””

TT: Katarina Frostenson har ett juridiskt ombud, men görs utredningen i Akademien eller är det en extern kraft som sköter det?

””

"Gick för fort"

Kommunikationen kommer nu att ske mellan de två ombuden. Ingen tidsgräns har satts för när utredningen ska vara klar, men Eric M Runesson och Anders Olsson tror att det kan handla om ett par månader.

Men vad var det för fel på den första advokatutredningen, som gjordes på uppdrag av den förra ständiga sekreteraren Sara Danius? Den skulle utreda om kulturprofilen hade påverkat Akademiens arbete - men var inte avsedd att ligga till grund för en eventuell uteslutning av Katarina Frostenson och är därför bristfällig, menar Eric M Runesson.

””

Anders Olsson tillägger:

””
Annons

Det sägs inte rakt ut, men framgår ändå tydligt att frågan om Katarina Frostenson fortfarande är ett gungfly för Svenska Akademien. Vad som händer om utredningen visar att hon inte har gjort sig skyldig till något av det hon anklagas finns det ännu inget klart svar på.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons