Beslut om kulturprofilens HD-prövning dröjer

Högsta domstolen (HD) väntar med att fatta beslut om huruvida den våldtäktsdömde så kallade kulturprofilens ärende ska prövas. Som en del i sin överklagan till HD hävdar kulturprofilen att Svea hovrätt var jävig när han dömdes till fängelse för två våldtäkter.(TT)
Publicerad 5 mars 2019

Högsta domstolen (HD) väntar med att fatta beslut om huruvida den våldtäktsdömde så kallade kulturprofilens ärende ska prövas. Som en del i sin överklagan till HD hävdar kulturprofilen att Svea hovrätt var jävig när han dömdes till fängelse för två våldtäkter. Efter avslutad huvudförhandling i hovrätten lämnade kulturprofilen in ytterligare bevisning och han menar att rätten inte kan ha tagit denna i beaktande eftersom domen förkunnades strax därpå.

I ett pressmeddelande skriver HD att ett ärende med liknande omständigheter redan har beviljats prövningstillstånd och att man därför vill vänta med frågan om huruvida kulturprofilens ärende ska prövas.

TT