Två Nobelpris i år - Engdahl ute ur kommittén

Det blir dubbel prisutdelning i höst, då Svenska Akademien till sin stora glädje får dela ut både årets och förra årets Nobelpris i litteratur. Beslutet fattades efter att Horace Engdahl gått med på att lämna priskommittén.(TT)
Publicerad 5 mars 2019

Nobelstiftelsen meddelade på tisdagen att Svenska Akademien får dela ut Nobelpriset i litteratur i år.

””

Anders Olsson, Svenska Akademiens ständige sekreterare, är glad och lättad över beskedet.

””

Beskedet välkomnas även av Peter Englund, som lämnade arbetet i Akademien i april förra året men återvände i januari.

"Självfallet är detta ett glädjande beslut. Dels i sak: Det är bra att Akademien får chansen att fortsätta dela ut litteraturpriset. Dels för det också sänder en signal om att återuppbyggnadsarbetet (som kommer att ta tid) nu inletts på allvar", skriver han till TT.

"Det var nödvändigt"

Vilka åtgärder har då vidtagits. Bland annat har Akademien beslutat att de närmaste åren införa en ny ordning för Nobelkommittén, som ska innehålla fem oberoende externa ledamöter. Dessutom ska priskommitténs sammansättning ändras så att inga ledamöter som "varit förknippade med det gångna årets händelser" ingår de kommande två åren.

Det innebär att Horace Engdahl tvingas lämna priskommittén. Beslutet fattades i sista sekund och Anders Olsson tror att det var avgörande för stiftelsen.

””

Intensiv vår

Han ser fram emot att Akademien nu på riktigt kan ta itu med Nobelprisarbetet och komma fram till den mellanlånga lista som till slut ska mynna ut i 2018 och 2019 års pristagare.

””

Dessutom väntar utdelningen av Svenska Akademiens nordiska pris. Sedan ska en ny ständig sekreterare väljas - förhoppningsvis redan före första juni.

Olsson, som ersatte Sara Danius när hon lämnade arbetet förra våren, får därmed en ovanligt kort tid på posten.

””

Historiskt beslut

Det historiska beslutet om att inget Nobelpris skulle delas ut förra året kom den 4 maj. Anledningen var att det fanns "ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden".

Sedan dess har ledamöterna kämpat för att få tillbaka priset.

Litteraturkritikern Sara Abdollahi Lekta undrar vad som nu händer med granskningen av Akademien. Hon tycker att institutionen behövs för att värna litteraturens långsamhet i tider då den styrs av marknadskrafter, men anser att man måste fortsätta att utreda maktmissbruk och jäv.

””

Risk för nya läckor?

Författaren Elise Karlsson, en av de 18 kvinnor som vittnade mot kulturprofilen i Dagens Nyheter, ifrågasätter hur långt Akademien verkligen kommit i sitt reformarbete.

””

Hon tycker att det finns ytterligare problem med den externa Nobelkommittén, en lösning hon tycker känns ogenomtänkt och problematisk då man tidigare haft problem med läckor.

””

TT