Varumärken säger vem du är - tycker vissa

Visa mig dina varumärken och jag ska säga dig vem du är. Så säger vissa, men det säger mer om de själva än om dem som har den där jackan, bilen eller vad det nu kan vara.(TT)
Publicerad 1 oktober 2017

Forskning visar nämligen att oflexibla människor tenderar att döma personer efter deras varumärken mer än vad människor med ett mer flexibelt synsätt gör.

"Tidigare forskning har visat att människor skapar föreställningar om andra baserat på varumärken, men vi visar att det är beroende av individens inställning", säger Ji Kyung Park vid University of Delaware i USA, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Till skillnad från dem med en mer flexibel inställning tenderar de som är mer rigida att tro att en persons beteende är konstant över tid och i olika situationer, och att detta säger något om ens personlighet.

Märkesspegel

Forskningen, som presenteras i Journal of Consumer Psychology, visar att sådana mer rigida personer också tenderar att döma andra utifrån de varumärken dessa använder. Det vill säga att varumärken speglar personligheten hos dem som använder sig av dessa märken.

I ett experiment fick deltagarna se en bild på en man som antingen körde en Mercedes Benz eller en bil utan något synligt varumärke, varpå de ombads att bedöma mannens personliga egenskaper. Sedan fick de besvara ett antal frågor som utvärderade deltagarnas synsätt eller inställning, om den var mer flexibel eller inte.

Ger hopp

Det visade sig att personer med en mer rigid inställning uppfattade mannen med mercan som mer sofistikerad än den andra bilföraren, medan de flexibla uppfattade båda som lika sofistikerade. Samma sak när deltagarna fick se bilder på en kvinna som antingen åt ur en exklusiv Godiva- eller en mer anonym chokladask.

Enligt forskarna visar studien att det finns hopp, för trots att vi lever i en värld full av möjligheter att bedöma andra med hjälp av varumärken så tycks inte alla göra det. Dessutom, skriver de, kan resultatet vara till gagn för de företag som vill nå mer flexibla personer med sina produkter. I så fall, lyder tipset, bör företaget ifråga minimera det egna varumärket.

TT