Annons

Utbildning inte allt - men det hjälper

Även om gymnasieutbildning närmast har blivit ett krav finns det gott om jobb även om du har kortare utbildning. Och det finns viss utbildningsinflation. Många lågkvalificerade jobb "snos" av högre utbildade.(TT)
Publicerad 10 oktober 2018
””

Myndigheten har i en studie analyserat hur arbetslösheten ser ut bland de som saknar gymnasieutbildning. Statistiken är glasklar - det är svårare att få jobb med bara kort utbildning i bagaget, särskilt för dem födda utanför Europa.

14 000 chefer

Annons

Men ändå, utbildning är inte allt. Åtta av tio som bara har grundskola att luta sig mot har jobb i yrken där arbetsgivarna normalt kräver gymnasiekompetens. 38 000 jobbar i sin tur i yrken där det krävs högskolekompetens och 14 000 är chefer.

Tydligast syns det i regioner där arbetsmarknaden är starkast och arbetsgivarna skriker efter folk.

””

I takt med att många äldre med kort utbildning lämnar arbetsmarknaden kommer andelen anställda med låg utbildningsnivå att minska. De kom in på arbetsmarknaden när utbildningskraven var lägre och har sedan klarat sig väl med erfarenhet.

Överkvalificerad

Det fungerar sämre i dag, utbildning har blivit ett krav.

””

Kanske onödigt högt i vissa fall. Utbildningsinflationen, att många sitter på en onödigt hög utbildning i relation till sitt yrke, syns tydligt i form av att de cirka 200 000 jobben på arbetsmarknaden som endast kräver kortare utbildning till tre fjärdedelar har tagits av personer som har minst en gymnasieexamen, enligt Arbetsförmedlingens studie.

Typexemplet är den utomeuropeiskt födda personen som går och städar trots en högre utbildning, men som har svårt att få in foten ordentligt på arbetsmarknaden.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons