Svenska hushåll ekonomiskt starka

Sverige är det land i EU som har ekonomiskt starkast hushåll, enligt en rapport från banken SBAB. Tron på hur hushållsekonomin ska utvecklas är hög och de svenska hushållen har större utrymme att spara än hushållen i andra EU-länder, enligt rapporten.(TT)
Publicerad 4 oktober 2016

Sverige är det land i EU som har ekonomiskt starkast hushåll, enligt en rapport från banken SBAB. Tron på hur hushållsekonomin ska utvecklas är hög och de svenska hushållen har större utrymme att spara än hushållen i andra EU-länder, enligt rapporten.

””

Andelen svenska hushåll som anger att de sparar är 49 procentenheter större än andelen som säger att de lever på sparade pengar eller skuldsätter sig. Det är en förbättring jämfört med i fjol och innebär att Sverige för tredje året i rad behåller topplaceringen. Luxemburg är tvåa på listan följt av Finland.

SBAB har jämfört EU-kommissionens månadsstatistik över företagens och hushållens syn på ekonomin i respektive EU-land. För Sveriges del är det Konjunkturinstitutets barometerdata som ligger till grund för statistiken.

TT