Svensk industri repar mod

Svensk industri återhämtar sig under februari, visar inköpschefsindex (PMI). "Men samtidigt har industriföretagens produktionsplaner blivit mindre optimistiska, vilket tyder på en ökad osäkerhet om tillväxtutsikterna framöver," kommenterar Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.(TT)
Publicerad 1 mars 2019

Svensk industri återhämtar sig under februari, visar inköpschefsindex (PMI).

"Men samtidigt har industriföretagens produktionsplaner blivit mindre optimistiska, vilket tyder på en ökad osäkerhet om tillväxtutsikterna framöver," kommenterar Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Indexet steg från 51,7 i januari till 52,5 i februari. Ett index över 50 anses tyda på tillväxt.

Delindexet för orderingång bidrog mest till uppgången, medan delindex för sysselsättning och leveranstider sjönk.

Swedbank och inköpschefsorganisationen Silf står bakom det månatliga indexet.

TT