Annons

Självutcheckning tar över bemannade kassor

Trenden med obemannade kassor i svenska livsmedelsbutiker växer kraftigt. I flera butiker, särskilt i storstäderna, används de av majoriteten av kunderna. Inom handeln är attityderna gentemot utvecklingen övervägande positiva, men det finns också en oro för förlorade arbetstillfällen.(TT)
Publicerad 9 november 2018

I dag finns två typer av obemannade kassor - självskanning och självutcheckning.

Vid självskanning skannar kunden varorna en och en i butiken med en elektronisk skanner. Vid självutcheckning skannas och betalas alla varor samtidigt vid utgången.

””
Annons

För drygt ett år sedan renoverades Hemköp i Åhlénshuset i Stockholm. Butiken har nu 30 självutcheckningskassor och bara fyra manuella.

””

Nöjda kunder

Ingen i Perssons butik har behövt sluta i samband med renoveringen - de som stod i de manuella kassorna jobbar nu bland annat i charken, i konditoriet eller som sushikockar.

””

Självutcheckningen är utformad så att man inte kan betala om man inte skannat och vägt varje vara - inklusive kasse - på en speciell våg. Enligt Persson har snatteriet varken ökat eller minskat sedan omställningen.

Kunderna är genomgående nöjda. Maria, 54, från Jönköping har helt gått över till självutcheckningskassor.

””

Greta, 16, från Stockholm tycker också att snabbheten är den stora fördelen.

””

Utbredd trend

Trenden märks även av hos andra livsmedelsjättar.

"Vi kan se att användandet ökar, framför allt för snabbkassorna", skriver ICA Gruppens pressansvariga teamledare Anna Hedström i en kommentar.

Inom Coop Butiker & Stormarknader, som driver 240 av Coops 650 butiker, har antalet snabbkassor tiofaldigats de senaste tre åren.

Annons

"Detta hänger ihop med dels att allt fler kunder efterfrågar dem och att Coop under de senaste tre åren gjort stora investeringar i butikerna", skriver Coop Sveriges presschef Tobias Rydergren.

Dubbel inställning

En färsk rapport från fackförbundet Handels visar att handelsanställda har en tvehågsen attityd till den ökade automatiseringen.

"De anställda verkar ha en dubbel inställning till den automatisering som skett hittills. Å ena sidan kan det resultera i en bättre arbetsmiljö och andra sidan leder det när utvecklingen går långt till förlorade jobb", skriver fackförbundet.

Överlag är inställningen positiv - 80 procent av de tillfrågade betonar att deras arbetsuppgifter finns kvar, även om de förändrats av den nya tekniken.

"Detta kan vi tolka som ett tecken på att den rena automatiseringen ännu så länge inte fått några långtgående konsekvenser inom branschen", skriver Handels.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons