Valutakurser och bränsle oroar SAS

SAS redovisar en helårsvinst före skatt på cirka 1,7 miljarder kronor för det brutna räkenskapsåret. Men sista kvartalet tyngs av valutaeffekter. - Det är ändå en stark indikator på att SAS nu är ett företag som går mot överlevnad.(TT)
Publicerad 3 november 2017
””

SAS preliminära helårsresultat för bolagets brutna räkenskapsår, vilket avslutades den 31 oktober, redovisades i samband med en extrastämma i flygbolaget på torsdagen. Där gavs SAS styrelse rättighet att besluta om den tidigare aviserade nyemissionen om högst 66 miljoner aktier.

Ökade intäkter

Intäkterna steg till 42,5 miljarder kronor från förra årets 39,5 miljarder. Helårsvinsten landade på 1,7 miljarder före skatt, en ökning med 300 miljoner kronor jämfört med förra året.

””

Bolagsledningen lämnar också en prognos för kommande år. Vinsten före skatt och engångsposter bedöms hamna i intervallet 1,5-2,0 miljarder kronor.

””

Oro för valutakurser

Stockholmsbörsen tog ändå emot siffrorna med gott humör och höjde inledningsvis värdet på SAS-aktien med runt 6,6 procent. Senare under dagen föll den tillbaka någon procent från dagstoppnoteringen.

SAS pekar också på några framtida risker. Bolaget skriver att "osäkerheten i makromiljön är fortsatt stor med mycket volatila valutakurser och bränslepriser".

””

TT