Sämre för tjänstesektorn

Läget för tjänstesektorn har försämrats. Inköpschefsindex för sektorn uppgick i juni till 53,4, jämfört med 54,4 månaden före. Det innebär att genomsnittet för det andra kvartalet var 53,5 vilket kan jämföras mot 56,6 för det första(TT)
Publicerad 5 juli 2016

Läget för tjänstesektorn har försämrats. Inköpschefsindex för sektorn uppgick i juni till 53,4, jämfört med 54,4 månaden före. Det innebär att genomsnittet för det andra kvartalet var 53,5 vilket kan jämföras mot 56,6 för det första

Framför allt var det sysselsättningen som låg bakom nedgången i juni, skriver Swedbank och Sveriges inköps- och logistikförbund (Silf), som tar fram siffran, i ett pressmeddelande.

Indexet bygger på intervjuer med över 200 inköpschefer i den privata tjänstesektorn. Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt.

TT