Profilgruppen ror hem stororder

Profilgruppen, tillverkare av aluminiumprodukter, har fått sin största order hittills. Enligt ett pressmeddelande från bolaget löper kontraktet över ett antal år med start nästa år och är värt 200 miljoner kronor per år. Vem som är kund anges inte.(TT)
Publicerad 10 april 2015

Profilgruppen, tillverkare av aluminiumprodukter, har fått sin största order hittills. Enligt ett pressmeddelande från bolaget löper kontraktet över ett antal år med start nästa år och är värt 200 miljoner kronor per år. Vem som är kund anges inte.

Ordern har tagits hem via ett delägt dotterbolag där profilgruppen äger 70 procent av aktierna. Med anledning av storordern gör dotterbolaget en investering, värd 60 miljoner kronor, i nära anslutning till produktionsanläggningen i Åseda. Profilgruppens vd Per Thorsell räknar med att behöva nyrekrytera 25 personer.

TT