Överskott i statens finanser

Statsfinanserna resulterade i ett överskott på 41,1 miljarder kronor i februari, enligt ett pressmeddelande från Riksgälden. Lägre skatteintäkter i kombination med högre utgifter för bland andra Sida och Skolverket gjorde att utfallet blev lägre än vad Riksgälden förutspått.(TT)
Publicerad 8 mars 2019

Statsfinanserna resulterade i ett överskott på 41,1 miljarder kronor i februari, enligt ett pressmeddelande från Riksgälden.

Lägre skatteintäkter i kombination med högre utgifter för bland andra Sida och Skolverket gjorde att utfallet blev lägre än vad Riksgälden förutspått. Prognosen var ett överskott på 48,0 miljarder kronor.

Statsskulden i slutet av februari uppgick till 1 224 miljarder kronor.

Rättad: En tidigare version av denna text innehöll fel siffror gällande överskott, prognos för överskottet samt statsskuld.

TT