Oförändrade inflationsförväntningar

Inflationsförväntningarna är oförändrade bland inköpschefer, aktörer på penningmarknaden och representanter för arbetsgivare och fackförbund. Det visar analysföretaget TNS Sifo Prosperas enkät för november. Den enda förändringen gäller på fem års sikt.(TT)
Publicerad 8 november 2017

Inflationsförväntningarna är oförändrade bland inköpschefer, aktörer på penningmarknaden och representanter för arbetsgivare och fackförbund. Det visar analysföretaget TNS Sifo Prosperas enkät för november.

Den enda förändringen gäller på fem års sikt.

De tillfrågade räknar nu med en inflation på 2,0 procent på ett års sikt, 2,1 procent på två års sikt och 2,0 procent på fem års sikt. I oktober var motsvarande siffror 2,0 respektive 2,1 och 2,1 procent.

Riksbankens reporänta väntas i genomsnitt ligga på -0,5 procent (-0,5) om tre månader, -0,2 procent (-0,2) om tolv månader, 0,4 procent (0,4) om 24 månader och 1,6 procent (1,8) om 60 månader.

TT