Lagförslag om körkortslån på väg

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om lagändringar som krävs för att möjliggöra statliga lån för utbildning för körkort, skriver Arbetsmarknadsdepartementet i ett pressmeddelande.(TT)
Publicerad 1 februari 2018

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om lagändringar som krävs för att möjliggöra statliga lån för utbildning för körkort, skriver Arbetsmarknadsdepartementet i ett pressmeddelande.

"Syftet med lagändringarna är att dels skydda personuppgifter hos CSN i ärenden om körkortslån, dels göra det möjligt att kontrollera att utbetalda lånemedel används på avsett sätt", skriver departementet.

Enligt Arbetsmarknadsdepartementet är körkortslånet i första hand tänkt att kunna riktas till vissa arbetslösa personer i åldern 18-47 år, men det kan även utvidgas till att omfatta personer med avslutad gymnasieutbildning i åldern 19-20 år.

Siktet är enligt regeringen inställt på att innan sommaren presentera hur regleringen kan komma att se ut.

TT