Annons

IMF: Finlands tillväxt slår i taket i år

De senaste årens starka ekonomiska återhämtning i Finland närmar sig sitt slut, enligt Internationella valutafondens (IMF) senaste prognos. Finlands tillväxt toppar i år och börjar därefter dala, enligt rapporten. Ännu är dock sysselsättningen hög och arbetslösheten låg.(TT)
Publicerad 6 november 2018

Finlands tillväxt toppar i år och börjar därefter dala, enligt rapporten. Ännu är dock sysselsättningen hög och arbetslösheten låg. Dessutom har lönerna börjat återhämta sig.

Omvärldsoro

Annons

Men orosmolnen som tornar upp på den globala arenan riskerar även att dämpa utvecklingen i grannlandet i öster. Bland annat påpekas den ökande protektionismen i omvärlden kunna skada efterfrågan på finländsk export. Och fördyrade investeringskostnader riskerar att leda till mindre möjligheter till lån.

Demografisk utmaning

Ett annat problem är landets minskade arbetsföra befolkning. Om inte Finland permanent höjer sin produktivitet riskerar den demografiska utvecklingen att tvinga ned den långsiktiga potentiella tillväxten till omkring 1,25 procent, enligt IMF.

Trots att flera strukturella reformer har varit framgångsrika i att bland annat få upp handeln och därmed sysselsättningen återstår stora matchningsproblem på arbetsmarknaden. I vissa regioner saknas arbetskraft medan andra delar av Finland fortsätter ha hög arbetslöshet.

Hushållens skulder

Vad gäller riskerna på den finansiella sidan är hushållens höga skuldsättning ett av de största orosmomenten, skriver IMF. Likt situationen i Sverige har finländarna tagit på sig allt större skulder de senaste åren och har på grund av en ökad andel rörliga räntor och högre skuldkvoter blivit mer känsliga för räntehöjningar. För att komma till rätta med problematiken föreslår IMF ytterligare regleringar för låntagare.

Nordeaflytten

En annan punkt som IMF tar upp i sin prognos är Nordeas flytt över Östersjön. På grund av bankens storlek blir kraven på tillsyn än större för Finland och behovet av ett nära samarbete mellan de nordiska länderna blir allt viktigare.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons