Huspriserna en procent högre

Priserna på småhus har stigit med en procent under den senaste tremånadersperioden, november-januari, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med november-januari 2017 har priserna stigit med nio procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).(TT)
Publicerad 8 februari 2018

Priserna på småhus har stigit med en procent under den senaste tremånadersperioden, november-januari, jämfört med föregående tremånadersperiod. Jämfört med november-januari 2017 har priserna stigit med nio procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Mellan tremånadersperioderna har priserna stigit i 14 av 21 län. I tre län har priserna fallit och i resterande län var de oförändrade.

På årsbasis har priserna stigit i samtliga 21 län.

Statistiken gäller småhus för permanentboende - både villor, parhus, rad- och kedjehus - samt fastigheter upplåtna med tomträtt.

TT