Framtidens livsmedel ska skapas i Bjuv

Nu är det klart. Bolaget Foodhills tar över Findusanläggningen i Bjuv och planerar att omvandla anläggningen till en industripark med inriktning mot framtidens livsmedel. - Det här är en glädjens dag.(TT)
Publicerad 6 februari 2018
””

I dagsläget arbetar Foodhills med ett femtiotal företag som är intresserade, varav det första företaget flyttar in första maj. Tanken är att locka dit olika företag inom livsmedelsbranschen och Bengt Persson, ordförande i Foodhills, hoppas att industriparken ska ge minst lika många nya jobb till Bjuv som försvann när Findus lämnade. Runt 400 personer berördes av nedläggningen.

””

Svinn ska försvinna

Redan i mars tar Foodhills över anläggningen som ska bli matens svar på Silicon Valley.

””

Som livsmedelsproduktionen fungerar i dag sker odlingen och uppfödningen av djur på ett ställe, sedan flyttas det till ett nytt ställe där livsmedel förädlas och ett tredje när varorna ska förpackas innan det skickas vidare till konsumenterna. Slutligen går det till reningsverken.

Regionalt kapital

””

Infrastrukturen på anläggningen som nu förvärvats passar bra för att kunna bygga upp en cirkulär livsmedelsproduktion, enligt Bengt Persson. Omfattande investeringar kommer därför att bli nödvändigt och både Bjuvs kommun och Region Skåne backar upp projektet. Landsbygdsministern lyfter även fram att det är glädjande att det är svenskt och framförallt regionalt kapital som gått in med stora satsningar i projektet.

TT