Fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft

Trots signaler om en fallande konjunktur - arbetsgivarna siktar fortsatt på att anställa mer personal, framför allt i norra Sverige, visar bemanningsföretaget Manpowers senaste mätning. Sysselsättningsindexet inför andra kvartalet landar på plus nio, vilket är den starkaste siffran på nästan två år.(TT)
Publicerad 12 mars 2019

Trots signaler om en fallande konjunktur - arbetsgivarna siktar fortsatt på att anställa mer personal, framför allt i norra Sverige, visar bemanningsföretaget Manpowers senaste mätning.

Sysselsättningsindexet inför andra kvartalet landar på plus nio, vilket är den starkaste siffran på nästan två år. Under motsvarande period i fjol låg siffran på plus två.

Allra starkast efterfrågan på personal finns i norra Sverige där indexet landar på plus 27. I andra änden finns Skåne och Blekinge där siffran hamnar på minus sju.

Bland branscher är optimismen störst inom hotell- och restaurang, plus 23, följt av byggbranschen och transportsektorn, plus 17 respektive 15.

Indexet definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar minus den andel som tror att den minskar. Statistiken baseras på intervjuer med 750 arbetsgivare.

TT