Annons

Fler dog på jobbet under 2018

Dödsfallen på våra arbetsplatser har ökat de senaste åren - och 2018 blev inget undantag. Det visar preliminär statistik från Arbetsmiljöverket. En hamnarbetare dog av kolmonoxidförgiftning i en tank på ett lastfartyg.(TT)
Publicerad 10 januari 2019

En hamnarbetare dog av kolmonoxidförgiftning i en tank på ett lastfartyg. En anläggare omkom då schaktmassor rasade i en grop - en montör efter att ha träffats av en fallande balk från en kranbil.

Regeringens arbetsmiljöstrategi 2016-2020 innebär en nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet - ändå omkom 50 personer i olyckor på arbetet 2018, visar Arbetsmiljöverkets statistik.

Annons

Det är sex fler jämfört med året innan, och 16 fler jämfört med 2015.

””

Farliga jobb försvinner

Å andra sidan har Sverige en relativt låg dödsolycksfrekvens, både i relation till andra länder och om man jämför längre bakåt i tiden, konstaterar han.

I början av 1990-talet var det drygt 100 personer som dog i arbetet per år.

””

Flest dödsolyckor sker fortfarande inom branscherna jord och skog, tillverkning, transport och bygg. Det handlar om fallolyckor på höjd, tunga föremål som välter och personer som hamnar i kläm mellan olika arbetsredskap.

Fordon dominerar

Men medan antalet dödsfall i tillverkningsindustrin minskat över tid - kanske till följd av strukturomvandlingen - är det nu olyckor med fordon som dominerar, förklarar Kjell Blom.

””
””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons