Annons

Fler äldre vill jobba efter 65

Ju närmare pensionen svensken kommer, desto mer villig blir hen att jobba efter 65 år. Om det är ekonomin eller det sociala som avgör beror till stor del på du är man eller kvinna. Med tio år kvar till pensionen tror de flesta att de stämplar ut från arbetslivet vid 65 års ålder.(TT)
Publicerad 9 november 2018

Med tio år kvar till pensionen tror de flesta att de stämplar ut från arbetslivet vid 65 års ålder. Men när datumet närmar sig låter det annorlunda. I en Sifoundersökning gjord på beställning av Swedbank anger drygt var femte tillfrågad 55 till 57-åring att de planerar att gå i pension efter 65. När 64-65-åringarna får frågan säger hälften att de tänker arbeta längre än så.

””

Klyfta mellan könen

Annons

Sex av tio som vill fortsätta arbeta efter 65 anger det sociala som huvudanledning. Känslan att vara behövd kan trumfa krämpor och oro för att inte klara av ett allt högre arbetstempo. I undersökningen är det de yngre tillfrågade, med tio år kvar till pensionen, som i högre grad än de äldre oroas av att inte hänga med mentalt och fysiskt.

En tydlig klyfta syns dock i svaren. För det är männen som i högre grad anger den sociala biten som en anledning att fortsätta arbeta. En majoritet av kvinnorna uppger att det är ekonomin.

””

Dålig koll

Att fler arbetar längre än de kanske tänkt kan också bero på att många har dålig koll på sin pension, och det långt upp i åldrarna. I undersökningen svarar drygt hälften av de tillfrågade att de, på ett ungefär, vet hur mycket de får ut i pension. Övriga svarar att de inte vet eller att de är tveksamma.

””

Undersökningen omfattar 1 000 svarande mellan 55 och 64 år och genomfördes under september.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons