Danske Bank går bättre än väntat

Danmarks största bank, Danske Bank, redovisar ett oväntat starkt resultat för fjolårets fjärde kvartal. Vinsten före skatt för fjärde kvartalet blev 6,73 miljarder danska kronor, vilket kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 6,45 miljarder.(TT)
Publicerad 2 februari 2018

Danmarks största bank, Danske Bank, redovisar ett oväntat starkt resultat för fjolårets fjärde kvartal.

Vinsten före skatt för fjärde kvartalet blev 6,73 miljarder danska kronor, vilket kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 6,45 miljarder.

"Resultatet återspeglar fortsatta framsteg i de nordiska ekonomierna, en hög aktivitetsnivå bland kunder under året", skriver koncernchefen Thomas Borgen i en kommentar.

För 2018 räknar Danske Bank med en nettovinst på 18-20 miljarder danska kronor, ned från 2017 års nettovinst på 20,9 miljarder kronor.

Räntenettot, vad banken tjänar på skillnaden på in- och utlåningsräntor, sjönk till 29,9 miljarder danska kronor 2917. Året före låg räntenettot på 32,3 miljarder. Provisionsnettot, vad banken drar in på avgifter, lyfte samtidigt till 17,6 miljarder från 15,9 miljarder.

Kreditförlusterna steg till 1,6 miljarder från 168 miljoner året före.

TT