Annons

Bristande jämställdhet på fastighetsmarknaden

Betydligt fler fastigheter ägs av män än kvinnor, visar ny statistik från Lantmäteriet. Antalet fastigheter som är helägda av kvinnor i Sverige uppgår till 450 979, medan män äger 775 852.(TT)
Publicerad 6 mars 2019

Betydligt fler fastigheter ägs av män än kvinnor, visar ny statistik från Lantmäteriet. Antalet fastigheter som är helägda av kvinnor i Sverige uppgår till 450 979, medan män äger 775 852.

””

Tidigare har man inte jämfört balansen mellan kvinnors och mäns fastighetsägande. Den senaste och enda motsvarande statistiken som sammanställts av myndigheten kom 2016 och då såg ägarförhållandet i princip likadant ut som nu.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons