Återhämtning för industrin

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, steg i september till 54,9, jämfört med 50,7 månaden före. Framför allt var det delindexet för orderingången som tog ett rejält skutt uppåt, enligt Swedbank och Silf, som tar fram inköpschefsindex, i ett pressmeddelande.(TT)
Publicerad 3 oktober 2016

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, steg i september till 54,9, jämfört med 50,7 månaden före.

Framför allt var det delindexet för orderingången som tog ett rejält skutt uppåt, enligt Swedbank och Silf, som tar fram inköpschefsindex, i ett pressmeddelande.

Inköpschefsindex bygger på intervjuer med cirka 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin. Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt inom industrin.

TT