Vikariepool i förskolan utreds

Torsås • Publicerad 5 januari 2016

Förskolepersonal har framfört önskemål om att en vikariepool skulle inrättas för att undvika de problem som kan uppstå när vikarier behöver kallas in.