Socialtjänsten: Stickprov gav bra resultat

Torsås • Publicerad 7 december 2019

Då kommunen i sin internkontrollplan gjorde stickprov på dokumentationen i tre slumpvis utvalda ärenden inom barn- och familj, kunde man konstatera att utredningarna var av god kvalitet med god rättssäkerhet. ”Det syns tydligt att handläggarnas utredningsarbete har effektiviserats och förbättrats”, skriver tf socialchef Alexander Louhichi till socialnämndens ledamöter.