Processplan framtagen för att avveckla Skogsgläntan: ”Förstår oron”

Protesterna har varit stora, både bland vårdnadshavare och personal, sedan beskedet kom i höstas om att, som en del av en besparingsåtgärd, lägga ner förskolan Skogsgläntan i Torsås. Men tillförordnad skolchef Pernilla Gustavsson försvarar nedläggningen och under förra veckans bildningsnämnd klubbade man igenom en processplan för hur själva avvecklingen ska gå till.
Torsås • Publicerad 7 mars 2023
Foto: Sofia Hedman