Mer bidrag till barnomsorgen

Torsås • Publicerad 5 januari 2016

Kommunen har beviljats ytterligare 45 929 kronor i statsbidrag för barnomsorg på obekväm tid.